OD CZEGO ZACZĄĆ, BY SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?

W pierwszej kolejności należałoby skontaktować się z operatorem właściwym dla lokalizacji, w której zarejestrowana jest działalność.

Operatorzy zajmują się zawieraniem umów o dofinansowanie szkoleń oraz wypłacaniem refundacji.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?

Z programu skorzystać mogą wszystkie mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Każda firma podlega regulacjom, które powinna spełnić by ubiegać się o dofinansowanie. W szkoleniach mogą brać udział pracownicy firm jak i samozatrudnieni.

JAKA MOŻE BYĆ WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO SZKOLENIA?

Wysokość finansowania szkolenia wynosić może od 50% do 80% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i kryteriów wytyczonych przez Operatora, jakie obowiązują w danym województwie.

 

Firma MGS świadczy swoje usługi poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR), dzięki czemu możesz otrzymać 80% dofinansowania na wszystkie nasze szkolenia. W naszej ofercie znajdziesz zarówno szkolenia otwarte, zamknięte i usługi doradcze „szyte na miarę”, które możemy zorganizować specjalnie dla Twojego przedsiębiorstwa.

 

6 KROKÓW UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

1.    Wybierz Szkolenie
Wybierz nasze szkolenie, które zarejestrowane jest na stronie BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=54958,  bądź skontaktuj się z nami w spawie danego szkolenia. Będziemy mogli przygotować ofertę dedykowaną indywidualnie dla Twojej firmy.

2.    Kontakt z operatorem
Skontaktuj się z operatorem w swoim województwie i złóż wniosek.
Operatorem jest instytucja, która realizuje podmiotowy system finansowania w danym województwie. Dysponuje ona i przyjmuje wnioski zgłoszeniowe oraz dystrybuuje środki do beneficjentów, czyli do osób i firm zainteresowanych kursami dofinansowanymi, które takie wsparcie otrzymają.

3. Podpisanie umowy z operatorem o dofinansowanie

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, otrzymasz informacje od Operatora na temat przyznanego dofinansowania.

4. Zapis na szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych

Dokonanie zgłoszenia w Bazie Usług Rozwojowych i zapisanie się na wybrane szkolenie.

5. Realizacja i ocena szkolenia

Uczestnictwo w szkoleniu i dokonanie jego oceny.

6. Rozliczenie usługi szkoleniowej

Rozliczenie usługi to otrzymanie refundacji kosztów zgodnie z przyznanym dofinansowaniem.

Wspieramy uczestników naszych szkoleń na każdym etapie pozyskania refundacji na szkolenie!