Zespół MGS

Nasz zespół cechuje się różnorodnością, jednak to co Nas łączy to pasja, dokładność i sumienna praca. Przyświecają nam te same cele, a relacje zbudowane na przyjaźni sprawiają, że często rozumiemy się bez słów.

Maria Stemplewska

Socjolog, certyfikowany coach i trener organizacji VCC.
Konsultant kwestionariusza MTQ48 Siła i odporność psychiczna.
W trakcie akredytacji ACC ICF.

12 lat doświadczenia w biznesie.

Absolwentka Wydziału Socjologii (specjalność: Media i komunikacja Społeczna) Wyższej Szkoły Bankowej i Finansów w Krakowie oraz Wydziału Socjologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach (specjalność: Media i komunikacja).

W latach 2018-2019 ukończyła Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne. W latach 2012-2014 realizowała studia doktoranckie na Politechnice Częstochowskiej, Wydział Zarządzania, specjalność: Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia dotyczące motywacji, komunikacji i zarządzania zespołem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu firmach m.in. MM FLEX, Opal Maximum, RMF MAXXX, Baltimpex Telecom Group i inne. Od 2013 r. właścicielka firmy MGS.

Autorka publikacji pt.: „Znaczenie zaufania i jego wykorzystanie w rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa”.

Marcin B. Bobusia

Manager praktyk, coach, certyfikowany trener biznesu organizacji VCC.

16 lat doświadczenia w branży farmaceutycznej.

Doświadczenie zdobywał zarządzając zespołami Key Account Managerów ds. sieci aptecznych i Przedstawicieli Medycznych w firmach farmaceutycznych APOTEX, LEKAM, RATIOFARM. Zajmował stanowisko coacha, rozwijając pracowników wewnątrz organizacji. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu zarządzania i motywacji.

Ukończył Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie na kierunku Inżynieria Chemiczna.
Obecnie student Zarządzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.

Autor prelekcji podczas konferencji IX Field Force & Sales Excellence for Pharma – Key Account Manager jako element skutecznej strategii sprzedażowej.

Małgorzata Olearczyk

Mediator, Trener, Coach z certyfikacją VCC
20 lat doświadczenia w pracy w instytucjach państwowych.

Absolwentka Wyższe Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (kierunek Administracja,
specjalność Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – studia licencjackie) oraz kierunku
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (studia magisterskie).

W latach 2018-2019 ukończyła studia podyplomowe na kierunku Akademia Profesjonalnego
Mediatora – mediacje sądowe i pozasądowe.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia:
1. Mediacje cywilne i gospodarcze (40h)
2. Mediacje rodzinne poziom podstawowy (40h)
3. Mediacje sądowe i pozasądowe (60h)
4. Aspekty prawne w mediacjach (20h)
5. Mediacje w postępowaniu administracyjnym (20h)
6. Mediacje sądowe i pozasądowe -Akademia Profesjonalnego Mediatora
7. Coaching – specjalistyczny kurs certyfikowany VCC I i II stopnia
8. Trener VCC. Kurs certyfikowany. Akademia profesjonalnego trenera.

Mediator z kilkuletnim doświadczeniem w mediacjach sądowych i pozasądowych. Od 2019 r.
wpisana na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego
w Częstochowie.

Prowadzi mediacje na terenie województwa śląskiego.