Szkolenie, trening motywacyjny

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

Kolejne moje szkolenie z motywacji realizowane w wymiarze 2 dni dobiegło do końca.

Zrozumienie znaczenia m o t y w a c j i – czyli tego co „wywołuje, ukierunkowuje, podtrzymuje zachowania ludzi” z mojej perspektywy zawsze było i jest najistotniejsze dla coachów, czyli osób, którzy pracują z ludźmi.

Czym jest zatem motywacja?

To po prostu MOTYW i AKCJA.
Motywacja jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w każdej dziedzinie życia. A w biznesie jest już elementem niezbędnym.
Dzięki motywacji człowiek może bardzo szybko zmienić swoje nastawienie do danej czynności.
Czy warto zmienić swoje nastawienie…? Według mnie zdecydowanie tak…! Z jakiego powodu….? By wierzyć, że to co najpiękniejsze dopiero przed nami….