Stowarzyszenie Kobieta Szczęśliwa – a tam było o asertywności…

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

Asertywność jest rodzajem postawy człowieka wobec siebie samego i innych ludzi. Oznacza traktowanie siebie i innych z równoprawnym szacunkiem, dążenie do realizowania praw osobistych  –  z poszanowaniem praw innych osób i ochrony wzajemnej godności. Służy zwiększaniu zadowolenia z samego siebie i dobrym relacjom z otoczeniem.

Zachowanie asertywne zwiększa samoświadomość i rozumienie innych, utwierdza poczucie własnej godności.
Zachowanie asertywne to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje, uczucia, przekonania, poglądy, wartości bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie lekceważąc rozmówców.

Bielsko Biała 10.09.2020