Skuteczna komunikacja w organizacji

 • gallery
 • gallery
 • gallery

Komunikacja to narzędzie, z którego korzystamy wszyscy w swoim codziennym życiu. Trudno jest realizować efektywna pracę bez komunikowania się z innymi osobami. Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy ważna jest w każdym środowisku organizacyjnym, a sprawna komunikacja w sposób bezpośredni przekłada się na relacje panujące między pracownikami.

Podstawowym celem dzisiejszego szkolenia było dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego komunikowania się w sytuacjach zawodowych.

Program szkolenia zakładał:

 • wzmocnienie i poprawienie umiejętności komunikacyjnych w zespole,
 • poznanie własnego stylu komunikacji oraz naukę dostosowania swojego sposobu komunikowania się do stylu rozmówcy,
 • zyskanie większego poczucia klarowności i zrozumienia.

Korzyści jakie uczestnicy zyskali po szkoleniu to m.in.:

 • rozwinięcie umiejętności takiego komunikowania się ze współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi, klientami, by być dobrze zrozumianym, a także dobrze rozumieć innych,
 • usprawnienie przepływu informacji, co ułatwia współpracę oraz pozwala unikać nieporozumień,
 • uświadomienie sobie silnych i słabych stron własnego sposobu komunikacji,
 • znalezienie przyczyn powodujących złą komunikację,
 • wzmocnienie umiejętności asertywnej komunikacji i wyrażania własnego zdania z uwzględnieniem stylu zachowania drugiej strony,
 • dopasowanie komunikatu do innych tak, aby był on klarowny i jasny.