Czym jest coaching ?

Coaching jest procesem, który pomaga ludziom działać jeszcze lepiej, bardziej efektywnie i bardziej świadomie. Sprawia, że osiągamy lepsze wyniki, lepiej się komunikujemy i w większym stopniu rozumiemy innych i otaczającą nas rzeczywistość.

Coachowanie kogoś to udzielenie mu pomocy, by mógł dostać się ze stanu obecnego do stanu pożądanego. Dlatego też głównym celem coachingu jest dojście do dobrze sformułowanego celu i sprawić, by klient mógł już sam podążać w kierunku jego realizacji.
Dla kogo jest coaching?

Dla osób, które mają świadomy wybór i same chcą dokonania zmiany we własnym życiu, czy to w sferze zawodowej czy w sferze prywatnej. Coaching pomaga przezwyciężać bariery, rozszerza pole naszego widzenia, czy też pomaga zmienić przekonania nas ograniczające. Często zbyt niska wiara w nasze możliwości ogranicza nas i sprawia, że koncentrujemy naszą energię na takie sprawy co nie powinniśmy.

Coaching jest zatem dla kogoś, kto ma świadomość nad tym, że praca nad sobą to proces konieczny by się rozwijać i iść dalej. Trudności w naszym życiu występowały, występują i będą występować – tego nie zmienimy. Możemy jednak zmienić nasze podejście do nich, co sprawi, że w lepszy sposób będziemy sobie z nimi radzić, a w konsekwencji wytrwale podążać do wyznaczanych przez nas celów.